Cmentarz jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Babimoście. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii. Siedziba administratora znajduje się w kancelarii parafialnej, przy ul. Kościelnej 1. Funkcję Gospodarza Cmentarza i nadzór wszelkich prac wykonywanych na cmentarzu pełni pan Roman Furman. Siedziba Gospodarza znajduje się w budynku parafialnym tzw. "Domku Sióstr", przy ul. Kościelnej 3.

Tylko i wyłącznie w Biurze Adminstracji można zrealizować następujące formalności:

- dokonanie bieżących opłat oraz ewentualnych zaległości,

- zgłoszenie pogrzebu,

- wyznaczenie miejsca na grób. 

Zgłoszenia pogrzebu dokonujemy zawsze najpierw w Biurze Parafialnym (ustalenie dnia oraz godziny pogrzebu), następnie w biurze adminstracji cmentarza dokonujemy opłat za miejsce grobu i innych wynikających z regulaminu cmentarza. Dopiero wówczas udajemy się do zakładu pogrzebowego. Biuro Adminstracji cmentarza jest czynne w każdy wtorek w g. od 8 do 9, a w piątek w okresie  letnim od g. 18 do 19, a w okresie zimowym - od 17 do 18. Zgłoszenia pogrzebu dokonać można w godzinach urzędowania biura, a poza godzinami po uprzednim kontakcie telefonicznym  z gospodarzem cmentarza, nr tel.: 517 288 695.

Pogrzeb z urną

Obrzędy pogrzebowe z Mszą Świętą i z ostatnim pożegnaniem włącznie, w których uczestniczy rodzina, wspólnota parafialna, przyjaciele i znajomi, powinny być celebrowane przed kremacją ciała zmarłej osoby.

Natomiast po spopieleniu zwłok sprawuje się obrzęd związany ze złożeniem urny w grobie. Zwrócili na to uwagę polscy biskupi w liście pasterskim z roku 2011, poświęconym sprawie szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu w przypadku kremacji. Dodali jednak, że jeśli przemawiają za tym szczególne racje duszpasterskie lub powody natury praktycznej, obrzędy pogrzebowe, podane w księdze liturgicznej, można sprawować nad samą urną.

O jakie sytuacje chodzi? Pogrzeb z urną może mieć miejsce na przykład wtedy, gdy czyjaś śmierć nastąpiła daleko od miejsca zamieszkania i kremacja ułatwia sprowadzenie doczesnych szczątków osoby zmarłej, a także, kiedy uczestnicy pogrzebu przybywają z daleka i trudno im być na dwóch częściach pogrzebu, czyli na Mszy Świętej połączonej z ostatnim pożegnaniem ciała zmarłego i, po pewnym czasie, na obrzędzie złożenia urny w grobie lub kolumbarium.

Kościół nie pozwala trzymać prochów zmarłego w domu. Nie zgadza się również na ich rozrzucanie w tzw. miejscach pamięci, na morzu, w górach lub w innych miejscach ani też na przerabianie skremowanych prochów na pamiątki, biżuterię czy inne przedmioty. Od samego początku chrześcijanie pragnęli, by ich zmarli byli obiektem modlitw i wspomnień wspólnoty chrześcijańskiej, a ich groby stawały się miejscami modlitwy, pamięci i zadumy. Dzięki temu łatwiej uniknąć braku szacunku do szczątków zmarłego lub prób wykorzystywania ich do jakichś przesądnych praktyk.

 

Opłaty za usługi cmentarne dokonujemy wpisując podane poniżej informacje:

Nazwa odbiorcy:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Babimoście ul. Kościelna 1, 66-110 Babimost

Nr konta: 40 9660 0007 0007 2658 2000 0020

Tytułem: Opłata za usługi cmentarne

 

Przygotowany został projekt odnowienia cmentarza, postawienia stałego ołtarza w centralnym miejscu naszej nekropolii, wyznaczenie nowych alejek, a także kwater na grobowce rodzinne oraz miejsca na urny. Zostały już wykonane pierwsze wizualizacje planowanych prac i sa one prawdziwie imponujące. Te działania są możliwe, dzięki zaangażowaniu wielu osób, a przede wszystkim dzięki wnoszonym opłatom cmentarnym.

Dziękujemy wszystkim za zrozumienie i wywiązywanie się z należnych opłat za istnienie grobu, bowiem szczególnie ceny za wywóz śmieci pochłaniają ogromną część naszych funduszy, ale także opłaty za wodę, zakup narzędzi do sprzątania grobów oraz bierząca troska o wygląd i funkcjonowanie cmentarza.

Termin dalszego istnienia grobu lub rezerwacji miejsca może być przedłużony w Biurze Administracji Cmentarza przez osobę opiekującą się grobem, po uiszczeniu stosownej opłaty czyli prolongaty, co najmniej pół roku przed upływem 20 lat. Po 20 latach od dnia pogrzebu grób nie opłacony może ulec likwidacji. Dlatego też prosimy do końca b.r. 2021 o  uregulowanie zaległych opłat. Pandemia koronawirusa wstrzymała w ubiegłym roku nasze działania w tym zakresie, ale od nowego roku będziemy systematycznie umieszczać na pomnikach w widocznym miejscu informacje, że grób jest nie opłacony i po określonym czasie będzie zlikwidowany. W sytuacjach szczególnie trudnych prosimy o kontakt.

 

Informacje na temat zaległości oraz aktualne opłaty należy dokonywać u gospodarza cmentarza p. Romana Furmana w biurze na ul. Koscielnej - "Domek Sióstr" - wtorki - g.8-9 , piątki g.17-18 w okr. zimowym, g.18-19 w okr. letnim.

Dzisiaj jest

wtorek,
16 sierpnia 2022

(228. dzień roku)

KANCELARIA PARAFIALNA

Czynna w środy bezpośrednio po wieczornej Mszy Świętej, w sprawach nagłych - wezwanie do chorego oraz pogrzeb - o każdej porze.

Licznik

Liczba wyświetleń:
2830202

Święta

Wtorek, XX Tydzień zwykły
Rok C, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Stefana Węgierskiego

OSUSZANIE KOŚCIOŁA

Osuszanie kościoła pw. św. Wawrzyńca w Babimoście przez firmę Aquapol.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego.