10 ZASAD MINISTRANTA

1.  Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki służby ołtarza.

2.  Ministrant służy Chrystusowi Panu w ludziach.

3.  Ministrant rozwija w sobie Boże życie.

4.  Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.

5.  Ministrant poznaje liturgię i nią żyje.

6.  Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

7.  Ministrant jest dobrym synem i bratem.

8.  Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.

9.  Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.

10.Ministrant podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem.

Pozdrowienie służby ministranckiej:

KRÓLUJ NAM CHRYSTE! ZWSZE I WSZĘDZIE!

Dzisiaj jest

wtorek,
16 sierpnia 2022

(228. dzień roku)

KANCELARIA PARAFIALNA

Czynna w środy bezpośrednio po wieczornej Mszy Świętej, w sprawach nagłych - wezwanie do chorego oraz pogrzeb - o każdej porze.

Licznik

Liczba wyświetleń:
2830178

Święta

Wtorek, XX Tydzień zwykły
Rok C, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Stefana Węgierskiego

OSUSZANIE KOŚCIOŁA

Osuszanie kościoła pw. św. Wawrzyńca w Babimoście przez firmę Aquapol.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego.