SAKRAMENT CHRZTU

 

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania”.(KKK 1213)

 

Sakrament Chrztu ustanowił Pan Jezus po Zmartwych­wstaniu, kiedy powiedział do Apostołów: ,,Idąc tedy nau­czajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Chrzest jest pierwszym i najpotrzeb­niejszym Sakramentem, ponieważ bez niego nie można się zbawić, ani przyjąć żadnego innego Sakramentu.

Sakrament chrztu daje po raz pierwszy człowiekowi łaskę uświęcającą, a tym samym gładzi grzech pierworodny.

Przez Chrzest stajemy się członkami Kościoła katolic­kiego. Chrztu świętego udziela uroczyście kapłan. W ra­zie nagłej potrzeby może ochrzcić każdy człowiek. Sakramentu Chrztu udziela się w następujący sposób: Polewa się wodą głowę i równocześnie wymawia się słowa: ,,Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Przy chrzcie otrzymujemy także imię Świętego, który ma być w życiu wzorem i opiekunem.

 

Kodeks Prawa Kościelnego określa, iż Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach; możliwie najszybciej po urodzeniu, a nawet jeszcze przed nim powinni się udać do proboszcza, by prosić o sakrament dla dziecka i odpowiednio do niego się przygotować (KPK kan. 867 - § 1).

Program przygotowania rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka w naszej parafii jest podyktowany wielką wagą sakramentu chrztu i uwzględnia zalecenia określone przez Biskupa diecezjalnego oraz przepisy prawa kanonicznego Kościoła powszechnego i diecezjalnego. 

Jeżeli więc ktoś planuje być chrzestnym, albo czeka na chrzest swojego dziecka powinien wcześniej uczestniczyć w naukach przed chrztem św. W naszej parafii jest to jedno spotkanie, w każdy III piątek miesiąca, połączone z trzema naukami. Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie, które będzie ważne (przy spełnieniu innych wymagań prawa kościelnego) w każdej parafii, w której odbywa się chrzest.

 

RODZICE CHRZESTNI

Funkcję rodzica chrzestnego może pełnić osoba będąca katolikiem, bierzmowanym, który przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą. Dlatego nie można wybierać do tej funkcji osób, które żyją w sytuacji grzechu ciężkiego (np. konkubinat, związek niesakramentalny), czy nie praktykują życia sakramentalnego przez np. brak regularnego uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i spowiedzi. 

Przypominamy, że jeśli ktoś uczęszcza na Mszę Świętą do innej parafii niż własna, a później pragnie otrzymać zaświadczenie ze swojej parafii by być rodzicem chrzestnym, takiego zaświadczenia niestety nie może otrzymać, gdyż nie możliwe jest stwierdzenie, że dana osoba jest wierzącym i praktykującym katolikiem. 

Katolik nie może pełnić roli świadka chrztu. Może nim zostać tylko i wyłącznie osoba nie będąca katolikiem. 

 

 

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPISANIA DZIECKA DO CHRZTU ŚW.

·    akt urodzenia dziecka,

· informacje o rodzicach i chrzestnych (imię i nazwisko, wyznanie, wiek, zawód, adres aktualnego zamieszkania),

· zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi, a także odbyli kurs katechizacji przedchrzcielnej,

· zaświadczenie o odbyciu kursu katechizacji przedchrzcielnej,

· z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafialnej.

 

Celebracja sakramentów jest stosowną okolicznością do wyrażenia jedności ze wspólnotą Kościoła Bożego w parafii i odpowiedzialności za jej funkcjonowanie w wymiarze nadprzyrodzonym i doczesnym. Ofiara składana przy okazji prośby o sakrament nie jest formą zapłaty i nie ma ustalonej wysokości. Powinna być wyrazem poważnej troski o potrzeby wspólnoty Kościoła, do którego dziecko zostaje przyjęte, w której będzie wzrastało w wierze i która będzie wspierała je w rozwoju duchowym. Składane ofiary, podyktowane V przykazaniem kościelnym, są przeznaczone na utrzymanie świątyni, pomieszczeń parafialnych i prowadzenie duszpasterstwa.

 

Przypominam iż jeśli ktoś uczęszcza na Mszę Świętą do innej parafii niż własna parafia, a później chce zaświadczenie z naszej parafii by był ojcem chrzestnym lub matką chrzestną, takiego zaświadczenia niestety nie może otrzymać, gdyż w tym zaświadczeniu proboszcz ma podpisać iż kandydat na chrzestnego jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Jak stwierdzić praktyki, jeśli danej osoby nie widać w kościele nieraz od dłuższego czasu lub wcale. Proszę wówczas udawać się do tej parafii gdzie się praktykuje. Jeżeli ten fakt ma miejsce, to proboszcz tamtej parafii widzi danego człowieka lub zna go przynajmniej z widzenia się w kościele i takie zaświadczenie zgodne z prawdą może wystawić

Dzisiaj jest

wtorek,
16 sierpnia 2022

(228. dzień roku)

KANCELARIA PARAFIALNA

Czynna w środy bezpośrednio po wieczornej Mszy Świętej, w sprawach nagłych - wezwanie do chorego oraz pogrzeb - o każdej porze.

Licznik

Liczba wyświetleń:
2830181

Święta

Wtorek, XX Tydzień zwykły
Rok C, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Stefana Węgierskiego

OSUSZANIE KOŚCIOŁA

Osuszanie kościoła pw. św. Wawrzyńca w Babimoście przez firmę Aquapol.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego.