MODLITWA W SANKTUARIUM W BABIMOŚCIE

Pierwsza sobota każdego miesiąca gromadzi wiernych w sanktuarium Matki Bożej Gospodyni Babimojskiej. Oprócz intencji składanych przy ołtarzu Matki Bożej i przesyłanych pocztą elektroniczną 6 lutego podczas Mszy św. i nabożeństwa polecano także wszystkich chorych na Covid-19 -  Gość Zielonogorsko-Gorzowski

 

W imieniu małej Ani i jej rodziców zwracamy się z prośbą o pomoc w zbiórce na jej leczenie.

Diecezja ma nowe sanktuarium - Matki Bożej Gospodyni Babimojskiej

Bp Tadeusz Lityński 21 listopada ogłosił kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Babimoście sanktuarium Matki Bożej Gospodyni Babimojskiej. Stało się to w 310. rocznicę zachowania Babimostu od epidemii cholery.... zobacz więcej w Gościu Niedzielnym

 

Fotorelacja >>>FOTO 2020

Ostatnie pożegnanie ks. Zdzisława Przybysza

 

 

Od półtora roku był proboszczem parafii pw. MB Częstochowskiej w Zielonej Górze, ale wcześniej przez 16 lat duszpasterzował w Kosieczynie. Tam właśnie 14 listopada został pochowany ks. Zdzisław Przybysz....... czytaj więcej w Gość Niedzielny

Odpust MB Gospodyni Babimojskiej - Pieśń ks. Zdzisława

Odpust MB Gospodyni Babimojskiej - Wśród tylu dróg - ks. Zdzisław Przybysz

Modlitwa o pokój

Panie Jezu Chryste,
Ty, który jesteś naszym pokojem,
Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,
Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,
Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!
Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!

czytaj więcej

Apel rady Stałej KEP w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego

1. Dzisiaj, kiedy przez nasz kraj przetacza się fala ulicznych protestów, Papież Franciszek w czasie audiencji ogólnej skierował ważne i znaczące słowa do Polaków. Przypomniał w nich św. Jana Pawła II, który „zawsze wzywał do szczególnej miłości wobec słabych i bezbronnych, i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Słowa te wpisują się w nieustanne wołanie Kościoła o ochronę, także prawną, życia każdego człowieka, również nienarodzonego, zgodnie z przykazaniem „Nie zabijaj”....czytaj więcej

Diecezjalny Projekt Wsparcia Seniorów

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze ogłosił utworzenie Diecezjalnego Projektu Wsparcia Seniorów. Jest to duszpasterskie uzupełnienie Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów – inicjatywy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej mającej na celu zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb tych osób, które z racji wieku powinny ograniczyć wychodzenie z domu w czasie pandemii.... więcej

Apel dotyczący wolontariatu w placówkach medycznych na terenie diecezji

Drodzy w Panu,
od kilku miesięcy wszyscy stoimy przed szczególnym wyzwaniem, jakim jest pandemia koronawirusa. Nasilająca się fala zachorowań na Covid-19 coraz bardziej obciąża pracowników służby zdrowia, którzy służą często z narażeniem samych siebie. Coraz częściej dowiadujemy się także o pilnej potrzebie wolontariuszy, którzy w różnych placówkach na terenie naszej diecezji wspieraliby wykwalifikowany personel w pielęgnacji chorych.... więcej

DO POZAZDROSZCZENIA

Na mapie znajdziemy Podmokle Małe i Wielkie. Ale świątynia jest jedna. W Podmoklach. Po prostu.

Miało się to stać 1 maja, w dzień patrona kościoła – św. Józefa Rzemieślnika, ale z powodu pandemii uroczystość poświęcenia świątyni należącej do parafii w Babimoście odbyła się 18 października. >>> GOŚĆ NIEDZIELNY

Świątynia konsekrowana

Bp Stefan Regmunt dokonał konsekracji kościoła św. Józefa Rzemieślnika w Podmoklach.W tym roku przypada 25-lecie istnienia kościoła w Podmoklach. Z tej okazji, jak powiedziała na początku Mszy św. Grażyna Trocholepsza, sołtys Podmokli Małych, mieszkańcy postanowili uczcić ten jubileusz i 18 października dokonać uroczystej konsekracji świątyni. – 1 maja mieliśmy odpust ku czci św. Józefa i według wcześniejszych planów to właśnie tego dnia miała się odbyć uroczysta konsekracja kościoła – zaznacza proboszcz ks. Andrzej Piela. Podmokla należą do parafii św. Wawrzyńca w Babimoście. Jak mówi proboszcz, troska o kościół jest oczkiem w głowie mieszkańców obydwu miejscowości – Podmokli Małych i Podmokli Wielkich. – Świątynia jest dla nich miejscem ogromnie ważnym. Tutaj uczestniczą we Mszach św., tutaj udzielam sakramentów świętych. Mieszkańcy bardzo wiele robią, aby ta świątynia mogła być jak najpiękniejsza. Postanowiliśmy uczcić jubileusz 25-lecia jej istnienia konsekrowaniem świątyni. Przygotowując się do tego, wymieniliśmy prezbiterium i ołtarz na marmurowe, dzięki czemu ksiądz biskup mógł dokonać uroczystej konsekracji – dodaje ks. Piela. >>> NIEDZIELA ZIELONOGORSKO-GORZOWSKA

KONSEKRACJA KOŚCIOŁA W PODMOKLACH

W  niedzielę 18 października o g.16:00 odbyło się wyjątkowe wydarzenie dla kościoła w Podmoklach, a także dla całej naszej parafii, ks. Biskup Stefan Regmunt dokonał uroczystej konsekracji kościoła w Podmoklach. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia fotorelacji.

 FOTOREALCJA  - GOŚĆ NIEDZIELNY

 

 

FOTOREALACJA - NIEDZIELA 

 

Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.

Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu.....

Pełna treść komunikatu znajduje się pod poniższym linkiem: kliknij tutaj.

UJEDNOLICONY TEKST MODLITW

Zachęcamy do zapoznania się i używania ujednoliconego, zatwierdzonego przez KEP tekstu modlitw. Zwróćmy szczególną uwagę na modlitwy: Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, bo tu zdarza się najwięcej pomyłek.

Warto odnotować, że w modlitwie Ojcze nasz „końcowe ‚Amen’ (KKK 2856) używane jest w formułach pozaliturgicznych, np. w Różańcu NMP lub Koronce do Bożego Miłosierdzia itp. Opuszcza się je w formułach liturgicznych, gdzie po Modlitwie Pańskiej następuje inna oracja skierowana do Boga Ojca.”

 

Ojcze nasz (Modlitwa Pańska)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. (Amen.)

Końcowe "Amen" (KKK 2856) używane jest w formułach pozaliturgicznych, np. w Różańcu NMP lub Koronce do Bożego Miłosierdzia itp. Opuszcza się je w formułach liturgicznych, gdzie po Modlitwie Pańskiej następuje inna oracja skierowana do Boga Ojca.

 

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Brzmienie wg uchwały nr 26/386/2020 KEP z dn. 28.08.2020.

 

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Za odmówienie tej modlitwy można uzyskać odpust cząstkowy (WO, nad. 17 § 2.3, s. 64.66).

 

Wieczny odpoczynek

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Brzmienie wg uchwały nr 26/386/2020 KEP z dn. 28.08.2020. Za odmówienie tej modlitwy można uzyskać odpust cząstkowy za dusze czyśćcowe (WO, nad. 29 § 2.2, s. 78).

 

Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie eleison. Christe, eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Matko Chrystusowa,

Matko Kościoła,

Matko miłosierdzia,

Matko łaski Bożej,

Matko nadziei,

Matko nieskalana,

Matko najczystsza,

Matko dziewicza,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko dobrej rady,

Matko Stworzyciela,

Matko Zbawiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można,

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Przybytku Ducha Świętego,

Przybytku chwalebny,

Przybytku sławny pobożności,

Różo duchowna,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pociecho migrantów,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Dziewic,

Królowo wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo wniebowzięta,

Królowo różańca świętego,

Królowo rodzin,

Królowo pokoju,

Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

 

UWAGA!!!

W związku z uwagami nadesłanymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną przypominamy, że w kościołach nadal obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Można to czynić przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy lub kasku ochronnego.

W związku z częstym naruszaniem tego obowiązku i zgłoszeniami jakie z tego powodu napływają do Sanepidu, prosimy o zachowywanie obowiązku zakrywania ust i nosa w kościele. Osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą nosić maseczki powinny zachowywać dystans społeczny. 

 

 

 

MODLITWA NA CZAS EPIDEMII

Okaż nam miłosierdzie dobry Ojcze,
Wszechmogący Wieczny Boże,
który nie chcesz śmierci grzesznika,
lecz by się nawrócił i miał życie.
Daj zdrowie chorym
i odwagę tym, którzy im służą.
Wspieraj czuwających nad bezpieczeństwem
i pociesz tych, którzy opłakują umarłych.
Niech Twoja łaska skruszy twarde serca
i podniesie ręce, co bezradnie opadają.
Zabierz strach i ześlij Twego Ducha,
gdy wołamy: Jezu, ufam Tobie!
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W 1710 roku, dziękując za ocalenie przed epidemią cholery, przed znajdującym się w kościele parafialnym obrazem Najświętszej Maryi Panny Gospodyni Babimojskiej złożono uroczyste śluby:

"Błagając Boga Najwyższego, aby i na nas gniew Jego, jaki wtedy srożył się ogromnie w postaci zarazy we wsi Chobienice, uczynilismy całej parafii Babimojskiej ślub, że dla uczczenia Najświętszej Maryi Panny, w tutejszym obrazie szczególnie bardzo łaskawej, będziemy po wieczne czasy uroczyście obchodzić swięto Jej ofiarowania i każdego roku w tym dniu będziemy powstrzymywać się od wszelkich prac. Za zgodą obywateli Babimojskich i mieszkańców wiosek, Podmokli jednych i drugich oraz Nowej Wsi, postanowiliwsmy też przyjąć na siebie i naszych następców kary w wypadku niedotrzymania obietnicy".

 

W czasie epidemi, w sposób szczególny chcemy polecać się opiece Matki Bożej Gospodyni Babimojskiej, prosząc by jak przed 310 - laty, tak i dziś wypraszała potrzebne łaski nam, naszym rodzinom, zdrowie wszystkim chorym i im posługującym, zmarłym łaskę nieba, a ich najbliższym pociechę w smutku.

 Salve Regina, Mater Misericordiae,

Misericordes oculos Tuos ad nos converte

et benedictum ventris tui fructum

post hoc exsilium nobis ostende!

                 (modlitwa z cudownego obrazu)

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia,

Miłosierne oczy Twoje na nas zwróć

i błogosławiony owoc żywota Twojego

po tym wygnaniu nam okaż!

Matko Boża Gospodyni Babimojska

- módl się za nami!

Ta modlitwa odmawiana jest w naszym kościele na końcu każdej Mszy Św. Można ją również odmawiać prywatnie w domach. Obrazki z cudownym wizerunkiem MB są dostępne w kościele obok obrazu. Zapraszamy do modlitwy za pośrednictwem MB Gospodyni Babimojskiej. Intencje modlitwy - prośby, podziękowania  można składać w  kościele do skrzynki przy ołtarzu MB oraz za pomocą poczty elektronicznej: matkabozagospodynibabimojska@gmail.com

W złożonych intencjach modlimy się przed obrazem Matki Bożej Gospodyni Babimojskiej w środy podczas Nowenny, a w każdą  pierwszą sobotę miesiąca o godz. 11:00 w tych intencjach jest sprawowana uroczysta Msza Św. 

Bardzo prosimy, aby wszyscy, którzy doznali jakichkolwiek łask przez wstawiennictwo Matki Bożej Gospodyni Babimojskiej, przesłali swoje świadectwa listownie lub mailem. Można też przynieść je osobiście do kancelarii parafialnej.

Poniżej podajemy adres do korespondencji:

ul. Kościena 1

66-110 Babimost

e-mail: wawrzyniec.babimost@gmail.com

Serdecznie zapraszamy

Duszpasterze

Dzisiaj jest

czwartek,
25 lutego 2021

(56. dzień roku)

KANCELARIA PARAFIALNA

Czynna w środy i czwartki bezpośrednio po wieczornej Mszy Świętej, w sprawach nagłych - wezwanie do chorego oraz pogrzeb - o każdej porze.

Licznik

Liczba wyświetleń:
2213199

Święta

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, I
Dzień Powszedni

OSUSZANIE KOŚCIOŁA

Osuszanie kościoła pw. św. Wawrzyńca w Babimoście przez firmę Aquapol.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego.